Svensk poesi

Dikt på svenska


Svensk klassisk poesi

Människan är född stum, blind och döv. Endast den första klaffen gör en liten organism skrik och öppnar ögonen. Hörsel utvecklas gradvis, och efter det förefaller tal, utan vilket det är omöjligt att leva i samhället. Så uppstår poesi efter vardagligt tal och bor i alla. Bara inte alla är medvetna om detta faktum. Lyckliga är de som kan förstå det poetiska talet fullt ut. Denna typ av konst kräver inte bara hörsel och känsla av rytm, du behöver en fantasi, utan det här är den poetiska världen stängd.

Klassisk poesi är poesi rotad i klassicism, som betonar enkelhet och klarhet, vilket begränsar visningen av känslor. Det är hon som hjälper oss att komma in i den poetiska världen. Med sin naturlighet och konsistens, baserad på principen “mindre är mer, mindre”, visar det värdet av estetiskt vackra saker, har perfekt ljud, ger en förståelse för poesin.

Termen klassisk eller klassisk har många betydelser. Detta kan tillämpas på verk från den gamla grekromarska traditionen eller till teman som imiterades av poeter. Under århundradena hade begreppet “klassiker” också ett antal betydelser. Dess rot är det latinska ordet classicus, med hänvisning till en person eller en sak av den första rangen.

I antikens Grekland och Rom utvecklades classicismen som en estetisk attityd, som liknar romantik och realism. Där romantik fokuserar på vad våra hjärtan berättar för hur världen ska vara, och realismen behandlar världen som den är, är classicism den idealiska versionen av världen. Classicismen berömmer enkelhet, mörkar över individualitet och exempel på överskott.

Klassisk poesi är känd för att hedra tradition, utforska sitt ämne med djupt djup. Detta är ett grundläggande tillvägagångssätt som inte handlar om teorier, men betonar snarare erfarenheter. Klassicism var en kontrast till kulturen i det antika Rom, vilket var mycket grymt och dissoluterat.

Classicismen är fortfarande den allmänna inställningen till konst idag, samtidigt som den är den vanligaste estetiska inställningen till kulturen. Medan moderna poeter tenderar att böja reglerna och bryta de former som skapats av klassisk poesi blir de populära och därför ekonomiskt framgångsrika. Hur länge lyckas denna framgång – ingen vet. Du kan alltid njuta av klassiska poetiska verk. Enkelhet, tydlighet, perfektion av dikter öppna för våra läsare.