Svensk poesi

Dikt på svenska

En gammal nyårsvisa

Staffan, Staffan stalledräng vattnar sina hästar fem, klar är nyårsnatten. Jesus ställt dem i hans vård, låtit kvälla på hans […]

Moderspråket

Sagoförtäljerska, när jag var barn, drömmens ande du väckte, Fantasos’ tömmar av purpurgarn gossen vid elden räckte, visor sjöng från […]

Ithaka

Jag drömt som främling på en främmad strand Gud vet hur många år. Nu vill jag hem. Jag redan lagt […]

Florez och Blanzeflor

När aftonrodnan sin rosenkorg tömde i den flyende dagens spår, och maj i sitt vårliga töcken gömde all hagtornens blomstersnår, […]