Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Maning

Vad? Äro alla våra männer döda?
Och äta harar våra fäders bröd?
Ett ädelt folk i fara är och nöd,
och vi–se på, hur tappra män förblöda.

Fördrager politiken än med möda
den blå och gula rocken hos en röd,
än sen? Ha vi ej blod i överflöd
att färga våra svenska rockar röda?

Eho, som ärvt ett uns av Karlars blod,
skall, innan ögonblicket än försvinner,
i pipan genast lägga ned sitt lod.

Vårt blod är gott, när det på bröstet rinner;
men knappt en kvinna ser med tålamod,
att det av skam på våra kinder brinner.


Dikt Maning - Karl Vilhelm August Strandberg