Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Barrikader

Hur ondskan Herrens helga rätt försvagar,
hur våld och väld all ädel hug förstöra
och sanningen i neslig landsflykt köra,
du ser, fördrager, på sin höjd beklagar.

Men skriften nämner, huru i de dagar,
då ingen vill Guds namn kring världen föra,
han skall den döda stenens tunga röra,
att den predika må hans namn och lagar.

Så äro dock ej alla tungor fala,
ännu där givas röster, vilka hinna
från gatan upp till slottens balustrader;

och stenarna ha redan börjat tala,
på det rättfärdigheten skulle finna
på sistone en tolk i–barrikader.


Dikt Barrikader - Karl Vilhelm August Strandberg