Svensk poesi

Dikt pÄ svenska


Dikt Troner och folk och stÀder

R. Kipling:

Troner och folk och stÀder
varar helt kort —
blommor, som höstens vÀder
snart plÄnar bort.
Men som ny blom slÄr ut
nÀr vintern flytt,
ur jordens mylla, givmild som förut,
stÄr stÀder upp pÄ nytt.

De sippor vÄren vÀckt
har aldrig hört
vad storm, som deras slÀkt
i fjol förstört.
Men med den sÀkra frid
som litet vet,
sin Ätta dagar lÄnga levnadstid
nÀmner de evighet.

SÄ Tiden, som Àr mild
och lindrar ve,
gör oss till deras bild,
blinda som de,
att Àn nÀr vi blir mull
vi drömmer stort —
skugga till skugga viskar tillitsfull:
”Än varar vad vi gjort!”


Dikt Troner och folk och stÀder - Karin Boye