Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Till skuggan av en verklighet

Du är en av mina drömmar —
väl om ingen väcker mig! —
ett av mina vackra ljus,
att ej mörker täcker mig.
Kämpe du för bleka mål,
is och glas och vässat stål! —
Klara dagen
vet jag knappt om drömmen tål.

Det är tröst i drömmens dofter,
svala, knappast märkliga.
Ändå ville jag ge bort dem
för det jordiskt verkliga.
Kära vackra händers värma…
Jag vill älska, inte svärma.
Livets mognad
orkar drömmen aldrig härma.


Dikt Till skuggan av en verklighet - Karin Boye