Svensk poesi

Dikt på svenskaDikt Till skuggan av en verklighet

Du är en av mina drömmar —
väl om ingen väcker mig! —
ett av mina vackra ljus,
att ej mörker täcker mig.
Kämpe du för bleka mål,
is och glas och vässat stål! —
Klara dagen
vet jag knappt om drömmen tål.

Det är tröst i drömmens dofter,
svala, knappast märkliga.
Ändå ville jag ge bort dem
för det jordiskt verkliga.
Kära vackra händers värma…
Jag vill älska, inte svärma.
Livets mognad
orkar drömmen aldrig härma.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4.50 out of 5)

Dikt Till skuggan av en verklighet - Karin Boye