Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Till någon som är mycket ung

Späda nymåne,
vita nymåne,
blekskimrande låga, tänd
i nattens vita rum,

skira blåvinge,
sköra blåvinge,
yrvaken och väntansspänd
då skymning faller ljum,

spröda blomklocka,
klara blomklocka,
glasbräckliga flarn,

alf och vårväsen,
sylf och vårväsen —
lycka må ske dig, barn!


Dikt Till någon som är mycket ung - Karin Boye