Svensk poesi

Dikt på svenska



Dikt Till havet

O hav, hav,
hur stark den dryck du bräddar!
Din stora kyla
är helig rening klar.
Din ljusfamn
är hälsa sval för människors barn, för oss som läkdom älska.


Ty du, hav,
strålande mjukt, rytande hårt,
falskt, och troget alltid,
är liknelse skön för sköna ting:
för tappra hjärtans saltskummiga väg i världen.



1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Dikt Till havet - Karin Boye