Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Till havet

O hav, hav,
hur stark den dryck du bräddar!
Din stora kyla
är helig rening klar.
Din ljusfamn
är hälsa sval för människors barn, för oss som läkdom älska.

Ty du, hav,
strålande mjukt, rytande hårt,
falskt, och troget alltid,
är liknelse skön för sköna ting:
för tappra hjärtans saltskummiga väg i världen.


Dikt Till havet - Karin Boye