Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Rättesnöre

Du min dag! Jag vill inte
bli bara natt och hårt slagg —
ty från din kind spreds ljuvligt orörd
vårmorgnars glans av dagg.

Du min sol! Jag vill inte
bli bara höst och vind kall —
ty i din blick log segerglada
vårhimlars blå kristall.

Du min ro! Jag vill inte
bli bara trots och segt krig —
ty allför ungt och knoppningsgyllne
nytt liv du gav åt mig.


Dikt Rättesnöre - Karin Boye