Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Om detta livet är det enda

Om detta livet är det enda..!
O dessa korta timmar…
En timme — vad en timme kan bli mycket!
De djupa källorna, där ingen än har druckit,
ljusvidderna, som ingen än har lodat,
de vänta bakom våra öden.
Och vi, vi dåsa slött i feghet.
O dessa korta timmar…
Du gömda möjligheters värld,
du Gud i vardande,
giv oss en oförvägen fromhet,
en vilja ren,
och vig oss in till andens äventyr!


Dikt Om detta livet är det enda - Karin Boye