Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Myrvandrare

Skumt ligger mitt land.
Vandrare, vem är du?
Myrvandrare!
Blint ligger mitt land.
Vandrare, vem är du?
Jag känner fotspår fylla sig
med blod ur mitt inre.

Jag ville veta dina händer.
Är de av eld som bränner,
låt mig då känna den.
Jag ville veta dina händer.
Är de som svala blad,
så stryk en gång över trädens kval
och låt de döda vakna.


Dikt Myrvandrare - Karin Boye
 »