Svensk poesi

Dikt på svenskaDikt Minne

Stilla vill jag tacka mitt öde:
aldrig jag mister dig helt.
Som en pärla växer i musslan,
så inom mig
gror ditt daggiga väsen ljuvt.
Om till sist en dag jag har glömt dig —
då är du blod av mitt blod,
då är du ett med mig —
det gudarna give.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Dikt Minne - Karin Boye