Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Från dig stal de tanken

Från dig stal den tanken? — Du skrämmer mig, hädare.
Den som vill äga anden är andens förrädare.
Djupt måste själen böjas att stiga i riket in.
Du kanske kan bli sanningens — men sanningen aldrig din.


Dikt Från dig stal de tanken - Karin Boye