Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Fragment Av Alkman

Ljuviligt sjungande jungfrur, mig kan ej lemmarna längre
bära – o vore jag, vore jag blott isfågeln, där han
fram över vågornas skum av halkyonerna buren
svävar med sorglös håg, havsmörka, heliga fågeln!


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 2,67 out of 5)

Dikt Fragment Av Alkman - Karin Boye