Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Fragment Av Alkman

Ljuviligt sjungande jungfrur, mig kan ej lemmarna längre
bära – o vore jag, vore jag blott isfågeln, där han
fram över vågornas skum av halkyonerna buren
svävar med sorglös håg, havsmörka, heliga fågeln!


Dikt Fragment Av Alkman - Karin Boye