Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt En kärleksförklaring

Fr. Nietzsche:

(varunder diktaren föll i en grop)

O dröm! Han flyger än.
Han stiger, vilande på vinge spänd.
Vad lyfter honom än?
Vad är hans mål — hans väg, av ingen känd?

Eviga stjärnor lik
i rymder utan liv han vilar tryggt,
ömkande jordens skrik —
och högt flög den, som bara såg hans flykt.

O albatross i skyn!
En evig drift mot höjden driver mig.
Jag såg dig — och min syn
blev blind av tårar. Ja, jag älskar dig!


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Dikt En kärleksförklaring - Karin Boye
 »