Svensk poesi

Dikt på svenskaDikt Den nye Kolumbus

Fr. Nietzsche:

“Genuesare, min kära,
skall man aldrig lita på —
kan ej bindas av det nära,
stirrar alltid i det blå.

Jag är vigd åt vida vatten.
Genua sjönk vid himlens rand.
Hjärtat kallt, och hand på ratten!
Hav och hav — och kanske land?

Färdiga! Bakom oss blinkar
sista gången denna kust.
Framåt! Se, ur fjärran vinkar
oss en död, ett mål, en lust.”


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Dikt Den nye Kolumbus - Karin Boye