Svensk poesi

Dikt på svenskaDikt Den nye Kolumbus

Fr. Nietzsche:

“Genuesare, min kära,
skall man aldrig lita på —
kan ej bindas av det nära,
stirrar alltid i det blå.


Jag är vigd åt vida vatten.
Genua sjönk vid himlens rand.
Hjärtat kallt, och hand på ratten!
Hav och hav — och kanske land?

Färdiga! Bakom oss blinkar
sista gången denna kust.
Framåt! Se, ur fjärran vinkar
oss en död, ett mål, en lust.”1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Dikt Den nye Kolumbus - Karin Boye