Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt De mörka änglarna

De mörka änglarna med blå lågor
som eldblommor i sitt svarta hår
vet svar på underliga hädarfrågor —
och kanske vet de var spången går
från nattdjupen till dagsljuset —
och kanske vet de all enhets hamn —
och kanske finns det i fadershuset
en klar boning, som har deras namn.


Dikt De mörka änglarna - Karin Boye
«