Svensk poesi

Dikt på svenskaDikt De mörka änglarna

De mörka änglarna med blå lågor
som eldblommor i sitt svarta hår
vet svar på underliga hädarfrågor —
och kanske vet de var spången går
från nattdjupen till dagsljuset —
och kanske vet de all enhets hamn —
och kanske finns det i fadershuset
en klar boning, som har deras namn.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 2.33 out of 5)

Dikt De mörka änglarna - Karin Boye
«