Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Där slagrutan sänker sig

Där slagrutan sänker sig
går källådern fram:
en knutpunkt för ödet,
en allvarsam.
Fly inte bort i drömmar
om rikare jord.
Här är din grund, och makterna
har sagt sitt ord.

Det händer, om du gräver här,
att ljunghedens mark
kan vattnas till en lustgård
och lövrik park.
Det händer kanske också
att din möda blir lönt
med några mörka revor
av vintergrönt.

Det ena som det andra
har ringa vikt
mot att du rör ditt eget ödes
levande skikt,
där ond makt bryts,
där skapelse sker,
där du och världen växer
till mer.

Tro inte dina drömmar
ska sannas till sist.
Tro inte du ska få igen
de ängar du mist.
Där slagrutan sänker sig
bor sträng hemlighet.
Där händer ingenting av det
du väntar och vet.

Dra skon av din fot.
Var still, slå vakt.
Här unnas dig ett möte
med födelsens makt.
Hur djup jäser jorden.
Hennes själ är som din.
Här öppnas dig en väg
dit in.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Dikt Där slagrutan sänker sig - Karin Boye
«