Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Blonda morgon

Blonda morgon, lägg ditt lena hår
mot min kind och andas orörd i din tystnad.
Jorden öppnar vid och vidare sin jättekalk,
född på nytt i slutet mörker.
På klara vingar
dalar Undret som en väldig insekt
för att snudda lätt vid aningslösa
vakande pistiller.

Morgon på den sjunde dagen…


Dikt Blonda morgon - Karin Boye
 »