Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Bed om ett

Bed om ett:
djupt allvar
— det som blev mångens bane —
Men bed om ännu ett därutöver,
ett, som blott de starka förunnas:
hjärtats tystlåtenhet.


Dikt Bed om ett - Karin Boye