Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Ynglingen

Vind, som mig smeker och lämnar,
Säg, hvart din kosa du ämnar,
Skyndande, flyktig och snar,
Säg mig, hvar hamnar du,-hvar?

Bölja, som gungar min julle,
Skulle jag följa dig,-skulle
Årorna lyda ditt drag,
Svara, hvar hamnade jag?

Tankar, otaliga tankar,
Sägen, hvar kasten I ankar?
Barn af en ädlare värld,
Ges det ett mål för er färd?


Dikt Ynglingen - Johan Ludvig Runeberg