Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Violen

Väl jag dig bröt, viol,
Men åt hvem ger jag dig?
Månne åt Ali bej?
Ali, den stolte man,
Älskar violer ej,
Rosor blott, nejlikor.


Dikt Violen - Johan Ludvig Runeberg