Svensk poesi

Dikt pÄ svenska


Dikt Vill du byta öde?

Vuxen upp pÄ stranden
Af en bÀck, som svallar,
Sköljd af hvarje hvirfvel,
Hvilket lif af oro
Lefver du, o blomma!

Blomman hördes svara:
”Om mig strömmen skonar,
Om mig strömmen hÀrjar,
Är dock all min oro
Blott en flyktig sommars.
Vill du byta öde,
Flicka, sköljd af strömmen
I en ynglings hjĂ€rta?”


Dikt Vill du byta öde? - Johan Ludvig Runeberg