Svensk poesi

Dikt på svenskaDikt Tre och tre

Från det höga tornet sågo
Trenne flickor ut mot hafvet;
Trenne segel syntes nalkas,
Och den äldsta systern talar:
“Systrar, sen vår faders fartyg
Kommande från fjärran länder!
Trenne systrar här vi äro,
Tre kaptener styra skeppen;
Den, som först i hamnen hinner,
Han skall få min krans af rosor,
Om han är med den belåten.”
Och den andra systern talar:
“Den, som styr därnäst i hamnen,
Vill min blombukett jag skänka,
Om han är med den belåten.”
Och den tredje systern talar:
“Den, som kommer sist i hamnen,
Han skall få mitt glada famntag,
Om han är den vackre August.”
Och hvart väsens glädje bli.”
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Dikt Tre och tre - Johan Ludvig Runeberg