Svensk poesi

Dikt på svenskaDikt Till Sankt Göran

Flickan beder på Sankt Görans-dagen:
“O Sankt Göran, när härnäst du kommer,
Finn mig mer ej hos min mor, men finn mig
Hos en make eller ock i grafven!
Förr dock hos en make än i grafven!”
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 2.00 out of 5)

Dikt Till Sankt Göran - Johan Ludvig Runeberg