Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Till Sankt Göran

Flickan beder på Sankt Görans-dagen:
”O Sankt Göran, när härnäst du kommer,
Finn mig mer ej hos min mor, men finn mig
Hos en make eller ock i grafven!
Förr dock hos en make än i grafven!”


Dikt Till Sankt Göran - Johan Ludvig Runeberg