Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Sorg och glädje

Sorg och glädje båda
Bodde i mitt hjärta,
Sorg i ena kammarn,
Glädje i den andra.
Oförsonligt skilda,
Rådde än den ena,

Än den andra ensam.
Sen den enda kom dit,
Lär hon öppnat dörren
Och förenat båda,
Ty min sorg är sällhet
Och min glädje vemod.


Dikt Sorg och glädje - Johan Ludvig Runeberg