Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Sommarnatten

Himmel, hvilken afton, hvilken färd!
Ser du holmens lilla blomstervärld?
Goda Nana, i dess lunder
Sjunga fåglar kvällens under.
Hvila rodden, låt oss vagga
Dit i land!
Solen ler ju än från kullen,
Vikens bölja gungar jullen,
Aftonvinden för vår flagga
Mot dess strand.
Hör du de susande alarnes ljud?
Ser du de grönskande ängarnes skrud?
Njutom fröjden! Snart har tiden
Satt för njutningen en gräns;
Nana, snart är kärlekens
Liksom sommarns stund förliden.

Ren bland löfven blickar torpet fram;
Skynden, fläktar, fören dit vår stam!
Ser du gubben, goda Nana,
Ren i dörrn vår kosa spana,
Ser du flickan, hur den täcka
Vinkar där?
Med sin smultronkorg i handen
Står hon leende på stranden,
Glad att få åt Nana räcka
Sina bär.
Hulda, du tåras! Hur helig, hur skön
Är ej den hyllande kärlekens lön!
Redan här som ängel buren,
Njut din afundsvärda lott.
O, hur säll är mänskan blott
Med sitt hjärta och naturen!

Hvad ej praktens salar fostra opp,
Lifvets fulla njutning, lifvets hopp,
Växer utan ans och blommar
Höst och vinter, vår och sommar
I den fria bygdens runder,
I dess tjäll.
Ser du anden, som för stäfven
Flyr med ungarne i säfven,
Arm och blottad och därunder
Dock så säll?
Ej mot palatser, som skyarne nå,
Bytte den irrande en af de små.
Ej för guld, i råga bräddadt,
Ej om tusen slott hon såg,
Öfvergåfve hon sin våg
Och sitt bo, i vassen bäddadt.

Kvällens blyga älskogsstjärna du,
Blicka vänligt på vår landning nu!
Jubla, lundens fågelskara!
Låt er sång en brudsång vara,
Som två trogna hjärtan viger
Inför er!
Solen sjunker bakom bergen,
Västerns himmel mister färgen,
Men din färg, o Nana, stiger
Mer och mer.
Sent må vi vända från färden igen,
Morgonens stråle här finne oss än!
Lätt är hem och vänner glömma,
Flicka, i en älsklings famn.
Här i dalens blomsterhamn
Låt oss hvila ut och drömma!


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Dikt Sommarnatten - Johan Ludvig Runeberg