Svensk poesi

Dikt pÄ svenska


Dikt Serenaden

Af Uhland.

Hvad milda toner vÀcka mig
Ur hvilans korta blund?
O moder, hvadan komma de
I denna sena stund?

”Jag varsnar intet. Somna tyst,
O, blifve slumren ljuf!
Mitt arma, sjuka barn, dig ges
Ej serenader nu.”

FrÄn jorden komma ej de ljud,
Som hÀlsa mig sÄ gladt;
Nej, det Àr Ànglaskarans sÄng,-
Min moder, o god natt!


Dikt Serenaden - Johan Ludvig Runeberg
 »