Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Pröfningen

Säg dock, hvad dån kringskallar i nejden?
Ljuda då klockor? Gala då hanar?
Klockor ej ljuda, hanar ej gala,
Bud till sin broder sänder en syster:
”Broder, jag är af turkarna tagen,
Köp mig då fri ur turkarnas händer!
Summan är ringa, den de begära:
Guld blott tre litrar,[7] pärlor två säckar.”
Henne till svar dock skickade brodren:
”Tarfvar mitt guld till tygel åt hästen,
Att han må pråla, när jag på ridt far;
Pärlor behöfver jag för min flicka,
Att hon är skön, när henne jag kysser.”

Därpå ett budskap skickade systern:
Ӏr dock alls icke turkisk slafvinna,
Nej, jag är sultaninna, min broder.”


Dikt Pröfningen - Johan Ludvig Runeberg