Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Önskningarna

Ranko sof i poppelskuggan,
Kommo dit tre flickor, talte
Under färden med hvarandra
Om hvad hvarje helst begärde.

Och den första flickan talar:
”Helst jag önskar mig en gullring.”
Och den andra flickan talar:
”Helst jag önskar mig en gördel.”
Och den yngsta flickan talar:
”Helst jag ville äga Ranko.
Lätt kan dock en ring bli bruten,
Lätt en gördel sönderrifvas,
Men min Ranko,-han förblir min.”


Dikt Önskningarna - Johan Ludvig Runeberg