Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Önskan

Om en källa sval jag vore,
Väl jag visste, hvar jag vällde;
Nere vid min älsklings fönster,
Där han af och på sig kläder,
Att sin törst han måtte släcka
Och sig svalka med min bölja.


Dikt Önskan - Johan Ludvig Runeberg