Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Löjet

Löjet var utan hem,
Irrade modfälldt kring,
Kom till den höges mund:
”Får jag min boning här?”
”Stoltheten bor här ren!”

Löjet var utan hem,
Irrade modfälldt kring,
Kom till den lärdes mund:
”Får jag min boning här?”
”Allvaret bor här ren!”

Löjet var utan hem,
Irrade modfälldt kring,
Kom till min flickas mund:
”Får jag min boning här?”
”Kärleken bor här ren,
Kyssen är kommen nyss,
Dig har man saknat blott.”


Dikt Löjet - Johan Ludvig Runeberg