Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Likhet

Hur många vågor bo på fjärden,
Hur många tankar i mitt hjärta?
De tyckas fly-och dröja kvar dock,
De tyckas dö-och födas åter,
Så skilda, och ändå så lika,
Så många, och ändå desamma!-
Ur samma sjö, af samma vindar
De höjas alla,
Ur samma bröst de höjas alla
Af samma kärlek.


Dikt Likhet - Johan Ludvig Runeberg