Svensk poesi

Dikt på svenskaDikt Kärleken

Bannande sin dotter, talte modren:
“Flicka, jag för kärleken dig varnat,
Och jag finner, att jag varnat fåfängt”
Dottren sade: “Var ej oblid, moder!
Stängde jag mig in, att undfly honom,
Flög han med hvart solgrand in i rummet;
Gick jag åter ut och rymde unnan,
Hörde jag hans suck i hvarje vindfläkt;
Slöt jag både ögon till och öron,
Sprang han skälmsk uti mitt eget hjärta.”
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Dikt Kärleken - Johan Ludvig Runeberg