Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Kärleken

Bannande sin dotter, talte modren:
”Flicka, jag f√∂r k√§rleken dig varnat,
Och jag finner, att jag varnat f√•f√§ngt”
Dottren sade: ”Var ej oblid, moder!
Stängde jag mig in, att undfly honom,
Flög han med hvart solgrand in i rummet;
Gick jag åter ut och rymde unnan,
Hörde jag hans suck i hvarje vindfläkt;
Slöt jag både ögon till och öron,
Sprang han sk√§lmsk uti mitt eget hj√§rta.”


Dikt Kärleken - Johan Ludvig Runeberg