Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Idyll och epigram – 6

När den sköna maj med sippor kommit,
Kransa tärnor sina bruna lockar,
Skyndande till ringdans kring sin majstång.
Under dansen äro alla glada.
Glad är den, som bär ett vackert smycke,
Glad är den, hvars blomsterkrans är lyckad,
Glad är den, som känner kinden rodna.
Frågar du, hvem gladast är af alla?
Den, som ser sin fästman med i ringen.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 1,67 out of 5)

Dikt Idyll och epigram – 6 - Johan Ludvig Runeberg