Svensk poesi

Dikt pÄ svenska


Dikt Idyll och epigram – 5

Tvenne myrtnar stÄ i Lauras fönster;
Till den ena bÀr hon vatten stÀndigt,
Men den andra torkar bort i krukan.
Hvarför vÄrdas en och glöms den andra?
Ty hon fick dem ej af en och samma,
Men den ena af sin unga Àlskling
Och den andra af sin man, den gamle.


Dikt Idyll och epigram – 5 - Johan Ludvig Runeberg