Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Idyll och epigram – 4

Gossen hann till femton år-och trodde
Ej ännu, att kärlek fanns i världen,
Och han lefde fem år till-och trodde
Ej ändå, att kärlek fanns i världen.
Kom så oförtänkt en bildskön flicka,
Som på några timmar honom lärde,
Hvad han under tjugu år ej fattat.


Dikt Idyll och epigram – 4 - Johan Ludvig Runeberg