Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Idyll och epigram – 22

Till en bondes koja kom en krigsman,
Tung af år och vandrande på trädben.
Bonden fyllde lugnt ett glas för honom,
Bjöd och talte till den gamle knekten:
”Fader, säg, hur var det dig till sinnes,
När i striden fiender dig omhvärft,
Skotten knallade och kulor hveno?”
Gamle knekten tog sitt glas och sade:
”Såsom dig, när någon gång om hösten
Hagel kring dig hvina, blixtar ljunga
Och du bärgar tegen för de dina.”


Dikt Idyll och epigram – 22 - Johan Ludvig Runeberg