Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Idyll och epigram – 21

Gossen sade till sin flicka:
”Du flyr unnan, goda flicka,
Hvarje gång jag vill dig fånga;
Men dock säg, säg, fann du nånsin
Någon trygg och säker fristad,
Förrän i min famn du flydde?”


Dikt Idyll och epigram – 21 - Johan Ludvig Runeberg
«