Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Idyll och epigram – 2

Först gå bäckens första bubblor sönder,
Först förvissna vårens första blommor;
Men din första kärlek, unga hjärta,
Öfverlefver länge hvarje annan.


Dikt Idyll och epigram – 2 - Johan Ludvig Runeberg