Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Idyll och epigram – 19

Dottren sade till sin gamla moder:
”Får ej nu i höst mitt bröllop firas?”
Modren sade: ”Låt det bli till våren:
Våren, dotter, passar bäst för bröllop,
Äfven fågeln bygger bo om våren.”
Dottren sade: ”Hvarför bli till våren?
Hvarför passar våren bäst för bröllop,
Hvad, om fågeln bygger bo om våren?
Hvarje årstid, goda moder, passar
Ju för den, som hvarje årstid älskar.”


Dikt Idyll och epigram – 19 - Johan Ludvig Runeberg