Svensk poesi

Dikt pÄ svenska


Dikt Idyll och epigram – 16

Trenne rÄd gaf modren Ät sin dotter:
Att ej sucka, att ej missnöjd vara
Och att icke kyssa nÄgon gosse.-
Moder, om din dotter icke felar,
Icke felar mot det sista rÄdet,
Skall hon fela mot de första bÄda.


Dikt Idyll och epigram – 16 - Johan Ludvig Runeberg