Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Idyll och epigram – 16

Trenne råd gaf modren åt sin dotter:
Att ej sucka, att ej missnöjd vara
Och att icke kyssa någon gosse.-
Moder, om din dotter icke felar,
Icke felar mot det sista rådet,
Skall hon fela mot de första båda.


Dikt Idyll och epigram – 16 - Johan Ludvig Runeberg