Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Idyll och epigram – 14

Minna satt i lunden
Och på kransen såg,
Som, af rosor bunden,
I dess sköte låg,
Och en tår föll neder
Uppå blomstren då,
Men till kransen beder
Ömma flickan så:
”Sköna, får du stanna
På min ynglings hår,
Dofta kring hans panna
Kärlek blott och vår!
Nekar han dig dröja
På det ljusa hår,
O, då må du röja
Minnas gömda tår!


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 2,33 out of 5)

Dikt Idyll och epigram – 14 - Johan Ludvig Runeberg