Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Idyll och epigram – 12

”Våren flyktar hastigt,
Hastigare sommarn,
Hösten dröjer länge,
Vintern ännu längre.
Snart, i sköna kinder,
Skolen I förvissna
Och ej knoppas mera.”
Gossen svarte åter:
”An i höstens dagar
Gläda vårens minnen,
Ån i vinterns dagar
Räcka sommarns skördar:
Fritt må våren flykta,
Fritt må kinden vissna,
Låt oss nu blott älska,
Låt oss nu blott kyssas!”


Dikt Idyll och epigram – 12 - Johan Ludvig Runeberg
 »