Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Idyll och epigram – 11

Fjärlar, I vårens barn,
Leende blommor, I,
Buskar och gröna trän,
Vissnen, o vissnen snart!
Bilder af ungdomen,
Bilder af kärleken,
Vissnen, o vissnen snart!
Såld åt den gamles famn,
Får jag ej älska er.


Dikt Idyll och epigram – 11 - Johan Ludvig Runeberg
 »