Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Idyll och epigram – 1

Flickan kom ifrån sin älsklings möte,
Kom med röda händer. Modren sade:
”Hvaraf rodna dina händer, flicka?”
Flickan sade: ”Jag har plockat rosor
Och på törnen stungit mina händer.”
Åter kom hon från sin älsklings möte,
Kom med röda läppar.-Modren sade:
”Hvaraf rodna dina läppar, flicka?”
Flickan sade: ”Jag har ätit hallon
Och med saften målat mina läppar.”
Åter kom hon från sin älsklings möte,
Kom med bleka kinder.-Modren sade:
”Hvaraf blekna dina kinder, flicka?”
Flickan sade: ”Red en graf, o moder!
Göm mig där och ställ ett kors däröfver
Och på korset rista, som jag säger:
En gång kom hon hem med röda händer,
Ty de rodnat mellan älskarns händer.
En gång kom hon hem med röda läppar,
Ty de rodnat under älskarns läppar.
Senast kom hon hem med bleka kinder.
Ty de bleknat genom älskarns otro.”


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Dikt Idyll och epigram – 1 - Johan Ludvig Runeberg
«