Svensk poesi

Dikt på svenskaDikt Hvilken sällhet skön att synas

Hvilken fröjd att vara vacker,
Hvilken sällhet skön att synas!
Vore jag så mörk som mången,
Ful som flere andra flickor,
Fick jag ej i källor skåda,
Ej i bäckar se mitt anlet;
Källans skönhet kunde störas,
Bäckens silfver sotbesmittas;
Tordes knappt på ängen träda,
Att ej blomstren skulle skrämmas,
Blomma hviska tyst till blomma:
“Är det nässlan, är det tisteln,
Kanske kardborrn själf, som kommer?”
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Dikt Hvilken sällhet skön att synas - Johan Ludvig Runeberg