Svensk poesi

Dikt på svenskaDikt Hvem styrde hit din väg?

Långt bortom fjärdens våg,
Långt bortom fjällets topp
Du ensam dagen såg
Och växte ensam opp.

Jag saknade ej dig,
Jag sökte ej din stråt,
Jag visste ej en stig,
Som skulle ledt ditåt.

Jag kände ej din far,
Jag kände ej din mor,
Jag såg ej, hvar du var,
Jag såg ej, hvart du for.


Liksom den bäck, där rann,
För den, som rinner här,
Vi voro för hvarann,
Så länge du var där;

Två plantor, mellan dem
En äng i blomning står,
Två fåglar, som fått hem
I skilda lunders snår.

O, andra nejders son!
Hvi flög du dädan, säg?
O, fågel långt ifrån!
Hvem styrde hit din väg?

Till hjärtat, som var kallt,
Säg, hur du lågor bar?-
Hur kunde du bli allt
För den, du intet var?1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Dikt Hvem styrde hit din väg? - Johan Ludvig Runeberg