Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Hvad vill jag?

Säg dock, hvad vill jag?
Sömnlös är natten,
Oro och smärta,
Kval i mitt hjärta,-
Dö blott, ja, dö blott
Vill jag för dig.


Dikt Hvad vill jag? - Johan Ludvig Runeberg
« 
 »