Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Hvad vill jag?

Säg dock, hvad vill jag?
Sömnlös är natten,
Oro och smärta,
Kval i mitt hjärta,-
Dö blott, ja, dö blott
Vill jag för dig.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)

Dikt Hvad vill jag? - Johan Ludvig Runeberg
« 
 »