Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Hästen vill ej dricka

O du flicka, gyllne peruns-blomma!
Har du vattnat ren min skymmel?-
”Vattnat
Har jag väl; men han vill ej från vattnet,
Utan skådar mot den strand af Sava,
Hvarest flickor binda blomsterkransar
Och de gula viner hj√§ltar dricka.”


Dikt Hästen vill ej dricka - Johan Ludvig Runeberg